ENCANTADA

LUSITANIENNE, NÉE LE 6/04/2009

ROBE: CRÈME

ELEVEUR: ARSENIO CORDEIRO

ORIGINES: NAVALHEIRO par OPUS 72 x XARMOSA