RAZA : LUSITANO

HIERRO : ARSENIO CORDEIRO

CAPA : TORDO

ESPECTACULOS : EN CREATION